تیتان کارز

مجله تخصصی خودرو

پمپ بنزین مکانیکی چگونه کار می کند

پمپ بنزین خودرو چگونه کار می‌کند

پمپ بنزین خودرو چگونه کار می‌کند

پمپ بنزین در خودرو های قدیمی کاربراتوری به صورت مکانیکی بود که به آن سیفون بنزین نیز می گفتند. همان طور که مشخص است این قطعه ی حیاتی وظیفه ی مهمی در موتور خودرو دارد و در صورت به وجود آمدن عیب در آن بنزین به کاربراتور نرسیده و موتور خاموش می شود. با پمپ بنزین مکانیکی چگونه کار می کند همراه تیتان کارز باشید.

این پمپ به نیروی خود را از میل سوپاپ می گیرد و به صورت مکانیکی کار می کند، در خودرو های قدیمی روی میل سوپاپ یک دایره ی خارج از مرکز وجود داشت که با چرخش میل سوپاپ این دایره، اهرم متصل به پمپ بنزین را حرکت می داد، این اهرم به یک دیافراگم در درون پمپ متصل بود و با حرکتش آن را به سمت پایین فشار می داد و وقتی فشار اهرم از روی دیافراگم برداشته میشد، دیافراگم توسط فنری که در زیر آن تعبیه شده بود به سر جای خود باز می گشت، با ادامه پیدا کردن این عمل درون محفظه پمپ مکش و تخلیه صورت می گرفت که این مکش و تخلیه با دو سوپاپ یک طرفه کنترل می شد و به این صورت سوخت از باک به سمت ورودی پمپ حرکت و پس از پمپاژ به سمت کاربراتور فرستاده می شد.

ساختار پمپ بنزین مکانیکی خودرو

ساختمان تشکیل دهنده پمپ بنزین مکانیکی

با این وجود دیگر از این پمپ ها دیگر استفاده نمی شود و در خودرو های جدید این نوع پمپ ها منسوخ شده و از پمپ بنزین برقی استفاده میشود. دلیل آن نیز اصطهلاک بالا و بروز مشکلاتی چون قفل گازی (vapor lock) ، ضعف پمپاژ پس از مستهلک شدن دیافراگم، فلوت کردن کاربراتور در صورت پمپاژ بیش از حد سوخت به دلیل تنظیم نبودن یا قرار گیری اشتباه پمپ و… است.