تیتان کارز

مجله تخصصی خودرو

افزایش عمر لنت ترمز

چگونه طول عمر مفید لنت ترمز را افزایش دهیم

عوامل مؤثر در افزایش عمر لنت ترمز

لنت های ترمز نیز یکی دیگر از لوازم مصرفی خودرو می باشد که وظیفه ی مهمی دارد و نقش زیادی را در ایمنی یک خودرو ایفا می کند. اما مانند هر قطعه ی مصرفی دیگر در خودرو نکاتی وجود دارد که می توانید با رعایت آن عمر آن را افزایش دهید. با افزایش عمر لنت ترمز همراه تیتان کارز باشید.

نکاتی که عمر لنت های ترمز را افزایش می دهد

  • از حمل اضافه بار خود داری کنیم؛ حمل باری که مورد نیاز نیست و بی استفاده در خودرو برای طولانی مدت می گذاریم علاوه بر افزایش مصرف سوخت باعث افزایش فشار بر ترمز ها می شود.
  • از حرکت با دنده خلاص خود داری کنیم؛ ما با حرکت کردن با دنده خلاص باعث می شویم که تمام وظیفه کاهش سرعت در موقع نیاز، بر عهده ترمز ها بیفتد.
  • هم زمان با پدال ترمز پدال کلاچ را نگیریم !؛ این عمل نیز مانند خلاص کردن ماشین در حرکت، باعث برداشته شدن نیروی شتاب منفی موتور از روی چرخ ها میشود و توقف خودرو بیشتر به طول می انجامد.
  • قبل از رسیدن به موانع سرعت خود را کم کنیم؛ هنگامی که می دانیم موانع در نزدیکی ماست بهتر است قبل از رسیدن به نزدیکی آن ها و ترمز شدید، پدال گاز را رها کرده تا سرعت خودرو کاهش یابد و نیاز به ترمز کمتری شود.
  • در مواقعی که زمان برای کاهش سرعت داریم، می توانیم از دنده معکوس استفاده کرده و با این کار عمر لنت ها را در طولانی مدت افزایش دهیم.
  • در سرازیری ها از دنده ی سنگین استفاده کنیم؛ اگر در سرازیری ها با دنده سنگین برانیم از دور برداشتن خودرو جلوگیری می کنیم و علاوه بر استفاده کمتر از ترمز ها امنیت بیشتری نیز داریم.(ترمز های مکرر باعث داغ کردن لنت ها می شود که در این شرایط ترمز ها درست عمل نمی کنند.)