تیتان کارز

مجله تخصصی خودرو

قفل گازی (Vapor Lock) چیست

Vapor Lock چیست

قفل گازی

شاید پیش آمده باشد که در خودرو های قدیمی پس از داغ شدن موتور، خودروخاموش شده و با استارت زدن مکرر نیز روشن نشده باشد! و پس از گذشت زمان و سرد شدن موتور، خودرو روشن بشود؛ در این هنگام می گویند قفل گازی اتفاق افتاده. با قفل گازی (Vapor Lock) چیست همراه تیتان کارز باشید.

قفل گازی چگونه اتفاق میفتد؟

در خودرو های قدیمی به دلیل استفاده از پمپ های مکانیکی، پمپ مکانیکی (سیفون بنزین) باید نیروی خود را از موتور خودرو تغذیه می کرد؛ که بیشتر در کنار بلوکه سیلندر و با استفاده از نیرویی که از میل سوپاپ می گرفت، نصب می شد. به دلیل نزدیکی به موتور خودرو و دمای بالای موجود، بنزین ورودی پمپ، در پمپ تبدیل به بخار می شد و به اصطلاح هوا می گرفت. در این هنگام با کار کردن پمپ، حباب های گاز تراکم می کردند و عمل انتقال و پمپاژ سوخت صورت نمی گرفت؛ و به دلیل نارسایی سوخت به کاربراتور موتور خاموش می شد؛ دقیقا عمل برعکس فلوت کردن کاربراتور اتفاق میفتد. هنگام وقوع این اتفاق بهتر است صبر کنیم تا موتور سرد شود و دمای پمپ کاهش یابد.

Vapor Lock چیست

در تصویر بالا از سیستمی استفاده شده که از قفل گازی جلوگیری می کند.