titancars
چگونه طول عمر مفید لنت ترمز را افزایش دهیم

افزایش عمر لنت ترمز

لنت های ترمز نیز یکی دیگر از لوازم مصرفی خودرو می باشد که وظیفه ی مهمی دارد و نقش زیادی را در ایمنی یک خودرو ایفا می کند. اما مانند هر قطعه ی مصرفی دیگر در خودرو نکاتی وجود دارد که می

ادامه مطلب »
زمان تعویض لنت ترمز در انواع خودرو

زمان تعویض لنت ترمز

لنت های ترمز نیز یکی دیگر از لوازم مصرفی خودرو می باشد که وظیفه ی مهمی دارد و نقش زیادی را در ایمنی یک خودرو ایفا می کند. اما مانند هر قطعه ی مصرفی دیگر در خودرو نیاز به تعویض در زمان

ادامه مطلب »
back pressure

فشار برگشتی (Back Pressure) چیست

فشار برگشتی یا Back pressure پدیده ای است که در لوله هایی که یک سیال از آن عبور می کند، به دلیل اختلاف قطر یا جهت حرکت سیال اتفاق میفتد؛ در موتور خودرو و موتور های احتراق داخلی نیز این پدیده وجود

ادامه مطلب »
Vapor Lock چیست

قفل گازی (Vapor Lock) چیست

شاید پیش آمده باشد که در خودرو های قدیمی پس از داغ شدن موتور، خودروخاموش شده و با استارت زدن مکرر نیز روشن نشده باشد! و پس از گذشت زمان و سرد شدن موتور، خودرو روشن بشود؛ در این هنگام می گویند

ادامه مطلب »
علت ناک زدن خودرو

ناک چیست و عوامل آن

شاید هنگام حرکت در سر بالایی با دنده سبک یا زود دنده عوض کردن قبل از رسیدن دور موتور مناسب شاهد افت دور موتور و شنیدن صدای غیر عادی مانند چق چق از درون موتور شده باشید، در این هنگام موتور خودرو

ادامه مطلب »
چگونه طول عمر مفید لنت ترمز را افزایش دهیم

افزایش عمر لنت ترمز

لنت های ترمز نیز یکی دیگر از لوازم مصرفی خودرو می باشد که وظیفه ی مهمی دارد و نقش زیادی را در ایمنی یک خودرو ایفا می کند. اما مانند هر قطعه ی مصرفی دیگر در خودرو نکاتی وجود دارد که می

ادامه مطلب »
زمان تعویض لنت ترمز در انواع خودرو

زمان تعویض لنت ترمز

لنت های ترمز نیز یکی دیگر از لوازم مصرفی خودرو می باشد که وظیفه ی مهمی دارد و نقش زیادی را در ایمنی یک خودرو ایفا می کند. اما مانند هر قطعه ی مصرفی دیگر در خودرو نیاز به تعویض در زمان

ادامه مطلب »
back pressure

فشار برگشتی (Back Pressure) چیست

فشار برگشتی یا Back pressure پدیده ای است که در لوله هایی که یک سیال از آن عبور می کند، به دلیل اختلاف قطر یا جهت حرکت سیال اتفاق میفتد؛ در موتور خودرو و موتور های احتراق داخلی نیز این پدیده وجود

ادامه مطلب »
Vapor Lock چیست

قفل گازی (Vapor Lock) چیست

شاید پیش آمده باشد که در خودرو های قدیمی پس از داغ شدن موتور، خودروخاموش شده و با استارت زدن مکرر نیز روشن نشده باشد! و پس از گذشت زمان و سرد شدن موتور، خودرو روشن بشود؛ در این هنگام می گویند

ادامه مطلب »
علت ناک زدن خودرو

ناک چیست و عوامل آن

شاید هنگام حرکت در سر بالایی با دنده سبک یا زود دنده عوض کردن قبل از رسیدن دور موتور مناسب شاهد افت دور موتور و شنیدن صدای غیر عادی مانند چق چق از درون موتور شده باشید، در این هنگام موتور خودرو

ادامه مطلب »